Muziektherapie bij psychische klachten

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarin naar muziek wordt geluisterd, muziek wordt gemaakt en samen wordt gezongen. Muziektherapie wordt ingezet bij uiteenlopende psychische klachten.

Muziektherapie helpt kinderen en jongeren (0 – 18 jaar) om greep te krijgen op hun gevoelens en hun gedrag. Kinderen die muziektherapie hebben gevolgd, hebben meer zelfvertrouwen, gaan makkelijker om met andere kinderen en kunnen vaak beter leren op school.

Muziektherapie helpt volwassenen om meer inzicht te krijgen in zichzelf en om bewustere keuzes te maken. Volwassenen die muziektherapie hebben gevolgd, hebben meer controle over hun gevoelens, durven oude gedragspatronen los te laten en gaan makkelijker om met lastige situaties.

Zing en Groei is een kortdurend programma dat ouders met jonge kinderen (0 – 5 jaar) helpt om de ontwikkeling van hun kind optimaal te ondersteunen.

Praktijk voor muziektherapie is lid van coƶperatie Vakwerk regio Nijmegen en medebehandelaar bij Ulrich Psychotherapie.

Meer weten over muziektherapie?

In september 2022 verscheen een artikel over mij en mijn praktijk op indebuurt.